Партньорски организации

В проекта  "Иновациите в обучението - стъпка към успеха" ние сътрудничахме с 3 обучителни организации:
1. Lake School of English,  Oxford;
2. THE ENGLISH LANGUAGE CENTRE, Brighton;
3. Executive Training Institute, Malta.


Няма коментари:

Публикуване на коментар