Мобилности

Нашите курсове...

 МАЛТА

Курс за използване на ИКТ в обучението
Technology-Enhanced Learning
Executive Training Institute, MaltaВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Креативно преподаване на английски език в начален и гимназиален етап
Creative Teaching in the Primary/Secondary English Language Classroom
Lake School of English, OxfordМетодика на преподаване на предмет на чужд език
Content and Language Integrated Learning
The English Language Centre, Brighton
Няма коментари:

Публикуване на коментар